• Рік заснування – 1965
  • Контингент – 67 студентів
  • Завідувач відділення – Соколова Лариса Сергіївна – випускниця навчального закладу, викладач вищої категорії, викладач-методист.
  • Очолює відділення з 2009 року.

   В 1998 році закінчила Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Фінанси і кредит». В коледжі розпочала свою діяльність з 1994 року на посаді майстра виробничого навчання.  З 2000 року по 2009 рік працювала  методистом заочного відділення

Контактний телефон: (0382)-67-25-77

30

 

Організація навчального процесу

   Сучасні економічні умови вимагають від навчального закладу  підготовки фахівців по заочній формі навчання  відповідно до вимог ринку праці. Система їх підготовки у вищій школі передбачає використання новітніх технологій у навчальному процесі, ефективність яких підвищується завдяки формування у майбутніх фахівців певних теоретичних знань і професійних навичок та усвідомлення студентами статусу їх майбутньої професії.

    Навчання на заочному відділенні проводяться за новітніми методиками в аудиторіях із найсучаснішим обладнанням. В коледжі діють комп’ютерні класи, сучасно  обладнані обчислювальною і організаційно технікою. Студенти-заочники мають  можливість працювати у локальних комп’ютерних мережах і у всесвітній мережі Internet, бібліотеці Online.

     В Хмельницькому торговельно-економічному коледжі КНТЕУ значна увага приділяється організації навчально-виховного процесу на заочному відділенні. Для цього циклові комісії впроваджують в навчальний процес новітні технології навчання, вдосконалюють організацію самостійної роботи студентів-заочників. Впроваджена система контролю за самостійною роботою студентів. Значна увага приділяється ефективному використанню консультативного та лекційного фондів з метою створення належних умов для творчої праці студентів-заочників. Студенти-заочники забезпеченні навчально-методичними посібниками, довідково-технічною літературою та методичними матеріалами. Визначені бази переддипломної практики, затверджені керівники практики від коледжу та підприємств,  організацій, установ.

     Колектив коледжу по заочній формі навчання постійно розвиває нові напрями діяльності та здійснює  пошук нових партнерів, нових баз практики. Співпраця з підприємствами на практиці дає можливість розробки та впровадження  різних програм, наприклад, навчальна фірма «Бухгалтер», науково-практичні конференції, круглі столи. Підсумком цієї роботи стало видання навчально-методичного забезпечення дисциплін по заочній формі навчання та тестових завдань для самостійної роботи.

    На заочному відділенні працюють досвідчені викладачі, які діляться своїми знаннями і навиками, своїм досвідом  роботи з студентами-заочниками.

    Особлива увага приділяється автоматизації профільних дисциплін професійного напрямку. Так, на практичних заняттях з бухгалтерського обліку використовується програма  1С Бухгалтерія. Розроблене методичне і програмне забезпечення для виконання розрахункової частини курсового проектування зі спеціальності “Виробництво харчової продукції”.

      При проведенні занять викладачі спеціальних дисциплін постійно застосовують інноваційні методи навчання: лекції-візуалізації, презентації, конкурси, круглі столи, тощо. Так, наприклад, зі спеціальності «Виробництво харчової продукції» постійно проводяться майстер-класи із залученням працівників з досвідом роботи в закладах ресторанного господарства