ПЛАН

проведення конференцій, семінарів, круглих столів в Хмельницькому торговельно-економічному коледжі КНТЕУ

у 2018-2019 навчальному році

 

№№

Тема

Термін виконання

Відповідальний

1.

ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗВИТОК  УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ: РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ»

жовтень

2018 р.

Гребінська С.І.