ПЛАН

проведення конференцій, семінарів, круглих столів в Хмельницькому торговельно-економічному коледжі КНТЕУ

у 2018-2019 навчальному році

 

№№

Тема

Термін виконання

Відповідальний

1.

ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗВИТОК  УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ: РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ»

жовтень

2018 р.

Гребінська С.І.

 

2.

Наукова історико-краєзнавча конференця «Освіта і культура Поділля в добу Директорії (грудень 1918-1921 рр.)», присвяченій 100 річчю доби Директорії.

листопад

2018 р

Матвєєв А.Ю.