Акредитація освітньої програми «Облік і оподаткування»

першого (бакалаврського) рівня підготовки

 

Шифр та найменування галузі

07 Управління та адміністрування

Код та назва спеціальності

071 Облік і оподаткування

Назва освітньої програми

Облік і оподаткування

Відомості про самооцінювання

 

Програма виїзду експертної групи

 

Звіт експертної групи

 

Експертний висновок ГЕР

 

Рішення про акредитацію

 

Сертифікат про акредитацію ОП