1 курс

2 курс

3 курс 

 

Розклад занять для здобувачів вищої освіти заочної (зі скороченим терміном) форми навчання

ОБО-25зс

ТКЛ-12зс

ХТ-12зс

ГРС-12зс

ДФ-12зс

ДФ-13зс