Наказ про забезпечення запобігання та виявлення корупції

Графік презентацій рекомендованих вибіркових дисциплін

 

 РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ 

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Розклад з вибірковими дисциплінами ФК-45, ООбс-5, ПБ-3

 

Розклад весняної екзаменаційної сесії

Відділення управління та адміністрування

 

Розклад занять для здобувачів вищої освіти заочної (зі скороченим терміном) форми навчання

ОБО-25зс

ДФ-12зс

ДФ-13зс

ФБСС-12зс

ГРС-12зс

ТКЛ-12зс

ХТ-12зс

ТКЛ-22зс

Розклад консультацій викладачів за цикловими комісіями

Циклова комісія суспільних дисциплін

Циклова комісія діловодства та філологічних дисциплін

Циклова комісія інформаційних технологій та природничо-наукових дисциплін

Циклова комісія фінансів, обліку та оподаткування

Циклова комісія торгівлі та маркетингу

Циклова комісія харчових технологій та готельно-ресторанного бізнесу