Трішкіна Ніна Іванівна
Викладач циклової комісії (кафедри) торгівлі та маркетингу
Трішкіна Ніна Іванівна закінчила у 1991 році Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю „Товарознавство та організація торгівлі непродовольчими товарами” і здобула кваліфікацію „товарознавець вищої категорії”; в 2006 році у Київському торговельно-економічному університеті захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: ”Товарна політика оптового підприємства в системі маркетингу” за спеціальністю: „Економіка, організація і управління підприємством”.
Працює Трішкіна Н.І. в Хмельницькому торговельно-економічному коледжі КНТЕУ з 1991 року, з 26 червня 2008 року на конкурсній основі була призначена на посаду директора коледжу. Відповідно Закону України «Про вищу освіту» стаття 42 пункт 1 «Одна і та сама особа не може бути керівником відповідного закладу вищої освіти більше ніж два строки» і по закінченні дії контракту Ніна Іванівна перейшла на посаду викладача з 14.10.2019 року
Працюючи на посаді директора коледжу вона зуміла мобілізувати педагогічний колектив на вирішення відповідальних задач при переході на нові державні стандарти освіти й організацію навчально-виховного процесу згідно вимог ринкової економіки.
Трішкіна Н.І. постійно та активно займається профорієнтаційною роботою, науковою роботою, студентською науковою роботою, становленням коледжу як найкращого в регіоні та Україні.
Ніна Іванівна – жінка-педагог від природи. Вона володіє даром педагога і людини, що дає їй можливість відчувати і ділити зі студентами і підлеглими їх радощі і болі, щастя і горе. Вона вміє привернути до себе людей, спілкуватися з ними, чутливо вловлювати їх настрої, інтереси, запити, бути їх добрим, порядним товаришем, другом, який у найскрутнішу хвилину прийде на допомогу, чесним і щирим словом розрадить душу, зігріє серце.
Вона жваво відгукнеться на все нове, передове, прогресивне, що дають сучасна педагогічна наука і практика. Ніні Іванівні властивий творчий підхід до керівництва, навчання, виховання. Форми і методи організації дисциплін, які вона викладає, змінює в залежності від особливостей групи і матеріалу, що вивчається. На заняттях завжди панує доброзичлива атмосфера, яка сприяє розвитку у студентів активного мислення, кращого засвоєння ними певного матеріалу.
Доступним, чітким, ясним тлумаченням навчального матеріалу, зрозумілою логікою висновків, вмілим підкріпленням теоретичних положень, експериментально-дослідною практикою Ніна Іванівна захоплює увагу студентів, спонукає до свідомої, зацікавленої участі в пізнавальному процесі. Її мета – не тільки озброїти своїх студентів ґрунтовними знаннями, а й навчити їх використовувати набуті знання на практиці, в конкретних життєвих ситуаціях, для пояснення тих чи інших явищ.
Ніна Іванівна вирізняється високим професіоналізмом, творчим ставленням до улюбленої роботи, постійним удосконаленням педагогічної майстерності; досягла визначних успіхів у навчанні і вихованні студентів, організації та вдосконаленні навчальної, виховної та науково-методичної роботи, упровадженні в практику досягнень науки і передового педагогічного досвіду, впровадженні нових управлінських новацій.
З 2001 року Трішкіна Н.І. опублікувала 218 наукових праць, з яких: 21 – в міжнародних виданнях, 45 – в фахових виданнях, 3 – колективні монографії; 134 навчальна та навчально-методична праця.
Взяла участь у роботі 113 науково-теоретичних, науково-практичних та науково-методичних конференцій різних рівнів.
У 2009 р. в Хмельницькому регіональному рейтингу популярності «Людина року» отримала перемогу в номінації «Кращий науковець».
У 2012 р. на обласному конкурсі стала переможцем у номінації «Кращий директор вищого навчального закладу І–ІІ рівнів акредитації».
У 2012 р. отримала вчене знання «доцент».
В 2018 році проходила стажування у Вищій школі економіки та інновацій в Люблені (Польща).
Голова Подільського осередку «Подільська гільдія кулінарів» громадської спілки «Український кулінарний союз» з 2015 року та Голова Хмельницького осередку товарознавців і технологів з 2006 року.
Член наглядової ради Всеукраїнське Товариство української мови імені Тараса Шевченка «Просвіта» з 2017 року.
Трішкіна Н.І. неодноразово відзначалася державними та відомчими нагородами.