Кокодій Юрій Володимирович
викладач
Кокодій Юрій Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент.
Навчання:
1983 р. - Вище військове прикордонне училище;
1993 р. - Гуманітарна академія Збройних Сил СРСР, м. Москва (спеціальність «правознавство», кваліфікація «юрист-правознавець»)
2009 р. - Приватний навчальний заклад «Хмельницький економічний університет» (кваліфікація "спеціаліст з обліку і аудиту" ).
Досвід науково – педагогічної роботи:
1993 - 1995 рр. - викладач, старший викладач, заступник завідуючого кафедри Національної академії Державної прикордонної служби (м. Хмельницький);
1995 - 2004 рр. – завідуючий кафедрою теорії та історії держави і права Національної академії Державної прикордонної служби (м. Хмельницький);
2004 – 2015 р.р. – доцент, завідуючий кафедрою гуманітарно-правових дисциплін (2008-2012) Приватного навчального закладу «Хмельницький економічний університет».
2004 – 2014 р.р. – доцент кафедри правознавства Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» (за сумісництвом).
З 2015 року викладач Хмельницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ.
Кандидат педагогічних наук з 1997 року.
Вчене звання «доцент» з 1999 року.
Автор та співавтор понад 50 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі підручника та 5 навчальних посібників.
Напрями наукової роботи – удосконалення правотворчої діяльності органів державної влади; педагогічні дослідження правового виховання студентів вищих навчальних закладів.
Викладаю дисципліни:
Правознавство;
Господарське право;
Нормативно-правове регулювання оціночної діяльності;
Нормативна база інформаційної діяльності підприємства;
Захист Вітчизни.