В даний час на відділенні готуємо фахівців спеціальності:

освітньо-кваліфікайційний рівень «молодший спеціаліст»

181 Харчові технології спеціалізація «Виробництво харчової продукції»