Гурток «Оцінювач»

Керівник гуртка - Цісар Г.А, викладач Оціночної діяльності

МЕТА РОБОТИ ГУРТКА: Створити умови для творчого розвитку та самовираження здобувачів вищої освіти та надати їм навички відбору, вивчення спеціальної літератури; вміння робити висновки та узагальнення; проводити дослідницьку роботу за визначеною тематикою.

 ЗАВДАННЯ:

- поглиблення знань з дисциплін, які вивчаються, за обраним фахом;

- участь членів гуртка у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах та конкурсах;

- організація та проведення зустрічей з випускниками, які працюють за фахом, керівниками баз-практик.

План роботи гуртка Оцінювач