Захист виробничої практики групи ТКЛ-32 з.с.

Захист виробничої практики здобувачами вищої освіти освітнього ступеню «бакалавр» групи ТКЛ-32 з.с.

     19 грудня 2022 року здобувачі вищої освіти освітнього ступеню «бакалавр» Хмельницького консультативно-інформаційного центру Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Товарознавство та комерційна логістика» успішно захистили Звіти з виробничої практики.

     Виробнича практика є невід’ємною складовою освітнього процесу та підготовки здобувачів освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти й передбачає наступність, послідовність та системність її проведення.

     Захист звіту з виробничої практики приймала комісія, призначена випусковою кафедрою товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ.

     Кожним здобувачем вищої освіти була підготовлена презентація відповідно до їх бази практики.

     Всі студенти групи ТКЛ-32 з.с. вийшли на зв'язок та на високому рівні представили свої презентації.

image001