ДО-15, виробнича практика

27 травня 2022 р.  у групі ДО-15 завершилась виробнича практика, яка проходила у дистанційній формі.  Здобувачі освіти виконали завдання, передбачені програмою практики і результати проходження представили у звітах. Студенти проаналізували документаційну діяльність, технологічні процеси з документаційного та бездокументаційного забезпечення управління баз-практики. 01.06 2022 р. усі студенти групи захистили звіти.

Виробнича практика закріпила теоретичні знання, вдосконалила практичні уміння і навички студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».
Screenshot20220606093850743comgoogleandroidgm