ТЕХНОЛОГІЧНА ПРАКТИКА ТХ-126

     Технологічна практика студентів – це невід’ємна, важлива складова підготовки висококваліфікованих спеціалістів для ресторанного бізнесу України. Вона продовжує подальше поглиблення знань теоретичного матеріалу, який студенти засвоїли на лекціях, практичних, лабораторних і семінарських заняттях.

     З 25 квітня 2022 року розпочалася технологічна практика зі спеціальності 181 Харчові технології у групі ТХ-126 під керівництвом викладача технологічного відділення Олени Бойчук. Варто зазначити, що хоч практика проходить у дистанційному режимі, але студенти виконують завдання  та проявляють свої професійні здібності. Зокрема, самостійно здійснюють розрахунки продуктів для приготування страв, організовують робоче місце кухаря, дотримуються правил техніки безпеки.

     Технологічна практика сприяє формуванню професійних навичок і вмінь для прийняття нестандартних рішень під час самостійної роботи в ринкових виробничих умовах, розвитку навичок самоконтролю за якістю операцій технологічного процесу приготування їжі.

viber20220511185938845