ПРО ПРЕСТИЖНІСТЬ ПРОФЕСІЇ

     07 квітня 2022 р. в рамках декади циклової комісії фінансів, обліку і оподаткування,  О.М. Гриценко, к.е.н, головою циклової комісії  фінансів, обліку і оподаткування організовано зустріч-бесіду на тему:  «Про престижність професії» із здобувачами освіти І курсу спеціальностей 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування та викладачами циклової комісії фінансів, обліку і оподаткування .

     Метою заходу є формування правильного погляду на обрану спеціальність, ціннісного ставлення до неї; розуміння ролі та престижу обраної професії у житті людини й суспільства.

     При обранні професії, необхідно враховувати ряд факторів – власні побажання, психологічні особливості та особливо, потреби ринку праці на сьогоднішній день.

     Завершилась зустріч-бесіда цікавою економічною грою у вигляді вікторини, завдання якої дозволило  спрямувати  здобувачів освіти на інтерес  до вивчення  фінансово-економічних  дисциплін, а також сформувати  розуміння їх майбутньої професії.

33