«Сучасний стан Страхового ринку України та перспективи його розвитку»

     В рамках декади циклової комісії фінансів, обліку і оподаткування викладачем дисципліни «Страхування» Гребінською Світланою Іванівною  05 квітня 2022 року проведено Х Науково-теоретичну конференцію «Сучасний стан Страхового ринку України та перспективи його розвитку».

     Учасниками конференції були студенти ІІІ курсів, груп ФК-40 та ФК-41 освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит», а також члени циклової комісії та викладачі коледжу.

    Основними напрямками дослідження були:

  • Аналіз сучасного стану ринку страхування в Україні
  • Трансформації страхового сектору України в умовах поточних соціальних та економічних реалій
  • Вивчення інновацій страхового ринку
  • Підвищення рівня страхової культури населення
  • Страхування в умовах війни

     Студенти мали змогу обрати цікаву й актуальну тему по страховому ринку та, дослідивши її, представити результати відповідною доповіддю та публікацією у збірнику матеріалів конференції.

     Отримання студентами досвіду у наукових дослідженнях з актуальних проблем страхового ринку сприятиме становленню їх як майбутніх фахівців зі спеціальності 071 «Фінанси, банківська справа та страхування».

     Науковою роботою здобувачів освіти керувала, кандидат економічних наук, директор коледжу Гребінська Світлана Іванівна.

1