«КОМУНІКАЦІЯ ТА СПІВПРАЦЯ ВСП «ХТЕФК КНТЕУ» ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ»

     Враховуючи сучасні вимоги ринку праці основним завданням закладів освіти є підготовка висококваліфікованих кадрів. Тому з метою розуміння нашими здобувачами освіти подальших питань, що пов’язанні з працевлаштуванням, різними правовими аспектами, сучасними вимогами ринку праці до фахівців організовано в рамках декади циклової комісії фінансів, обліку і оподаткування ВСП «ХТЕФК КНТЕУ»  Гриценко Ольгою Миколаївною – к.е.н, головою циклової комісії (кафедри) фінансів, обліку і оподаткування, гарантом освітньо-професійної програми Облік і оподаткування та Гуменюк Світланою Василівною – завідувачем навчально-виробничою практикоюбуло організованоонлайн круглий стіл на тему: «Комунікація та співпраця ВСП «ХТЕФК КНТЕУ» зі стейкхолдерами»за участю здобувачів  освіти випускних груп за освітньо-професійними програмами «Бухгалтерський облік», «Фінанси і кредит», «Оціночна діяльність», викладачів коледжу, юрист-консульта ВСП «ХТЕФК КНТЕУ», та фахівців практиків, а також представника від міського центру зайнятості.

     Було розглянуто широке коло питань, зокрема юрист-консультомКатериною Андріївною обґрунтовано питання, що стосується правового захисту майбутніх випускників при працевлаштуванні,оговорювались також питання мотивації праці,представником від міського центру зайнятості Інною Гаврилівною проаналізовано основні проблем і тенденцій працевлаштування молоді на ринку праці в умовах сьогодення, головою циклової комісії Ольгою Миколаївною висвітлено питання щодо сучасних вимог ринку праці до фахівців за спеціальністю 071 Облік і оподаткування та 072 Фінанси, банківська справа та страхування, завідуючою навчально-виробничою практикою у ВСП «ХТЕФК КНТЕУ» Світланою Василівноюрозкрито актуальнепитання дуальної освіти в Україні та побажання студентам випускникам усім працевлаштуватись, знайти омріяну роботу, яка б приносила і моральне і матеріальне задоволення.