Корпоративна культура в організації

     Кейс-технологія являє собою синтез проблемного навчання, інформаційно-комунікативних технологій та методу проектів. Саме за такою технологією 18.03.2021 р. було проведене відкрите заняття викладачем циклової комісії торгівлі, маркетингу та менеджменту Паньковою Н.П. з дисципліни «Етика бізнесу» зі студентами ІІІ курсу групи ТКД-142 на тему  «КОДЕКС ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ КОМПАНІЇ (Корпоративна культура в організації)»

     Кейс-метод – це інноваційний підхід у навчанні, тому що саме таким чином вирішується головна проблема: як поєднати теорію з практикою і знання з компетенціями. За останні роки кейси досить широко поширилися у практиці роботи викладачів коледжу.

     Головне призначення кейс-технологій – розвивати здатність опрацьовувати різні проблеми і знаходити їх рішення, іншими словами навчитися працювати з інформацією.

viber20210319145150