ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

20 КВІТНЯ 2021 РОКУ

ВІДБУДЕТЬСЯ ІV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА інтернет-КОНФЕРЕНЦІЯ

«ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»

     Мета конференції: здійснення комплексного наукового розгляду актуальних проблем економіки, фінансів, обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування із залученням зусиль науковців, аспірантів, здобувачів освіти, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом.

Основні напрямки роботи конференції:

 1. Економіка та підприємництво;
  2. Менеджмент. Маркетинг;
  3. Облік і оподаткування;
  4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;
  5. Фінанси, грошовий обіг та кредит; Банківська справа.
  6. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;
  7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;
  8. Світова економіка та міжнародні відносини;
  9. Економічна наука та освіта.
 2. Демографія соціальна політика та економіка

Офіційна мова конференції: українська

Форма участі: дистанційна