Дисципліни на вибір

     Право на вільний вибір студентами навчальних дисциплін передбачене Болонською декларацією та Законом України «Про вищу освіту». Насправді, метою вільного вибору дисциплін є забезпечення якісної студентоорієнтованої підготовки, яка в майбутньому дозволить випускникам працевлаштуватись. Саме за рахунок дисциплін вільного вибору в основному здійснюється академічна мобільність студентів. Набір фахових дисциплін дає студенту поглиблені професійні знання, право на професійну кваліфікацію та сприяє його подальшому працевлаштуванню саме за фахом.

     Так, на технологічному відділенні було представлено рекомендовані вибіркові дисципліни викладачами циклової комісії харчових технологій та готельно-ресторанного бізнесу. До вибору навчальних дисциплін студенти поставилися відповідально, усвідомлюючи, що перелік цих дисциплін буде вливати на їхні професійні компетентності.

IMGa19010fab5a5a8ab1db33cb6041b1193V