Конкурс на переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення

Шановні студенти денної форми 2, 3 курсів, що навчаються на місцях, які фінансуються за кошти фізичних (юридичних) осіб (на договірній основі).

Оголошується конкурс на переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення

Оголошується конкурс на переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення.

Для участі у конкурсі претенденти мають подати до навчальної частини коледжу перелік документів відповідно до «Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у ВСП «ХТЕФК КНТЕУ»:

- заява на ім’я директора коледжу;

- копія залікової книжки, завірена зав. відділенням;

- інші документи, які надають переважне право при переведенні (витяг з протоколу РСС групи, клопотання від групи, характеристика куратора групи).

Кінцевий термін подачі заяв: 15 лютого 2021 року

Спеціальність

Курс

Вільні

Денна форма навчання

181 Харчові технології

2

1

181 Харчові технології

3

1


Адміністрація коледжу