«Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи»

20201118

VІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

«РОЗВИТОК УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ: РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ»

      Зміни, породжені Четвертою промисловою революцією, вимагають прийняття нових бізнес-моделей, виробничих процесів, нововведень в науці та освіті. Світ стрімко змінюється, трансформується ринок праці, з’являються нові робочі місця, які вимагають від робочої сили високої кваліфікації та здатності до розвитку нових навичок. Досягнення цієї мети вимагає подальших суттєвих реформ інфраструктури ринку, систем оплати праці, пенсійного забезпечення, забезпечення адресності в наданні державної соціальної допомоги та децентралізації системи соціальних послуг.

     Головний фокус VІ всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи» –  це досвід і нововведення у вищій освіті України, значення, організація й методика бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту, інноваційні дослідження в галузі демографії, економіці праці, соціальній економіці і політиці, інноваційний розвиток підприємств, сучасний розвиток регіональних ринків та трендів в туризмі, актуальні питання фінансової системи України та регіонів, сучасні напрямки розвитку туристичної та готельно-ресторанної індустрії в регіонах України, впровадження інновацій у товарознавчій і підприємницькій діяльності та багато інших.

     Організатори конференції ВСП «Хмельницького торговельно-економічного фахового коледжу КНТЕУ» щиро вдячні всім за цікаву й плідну співпрацю і сподіваються, що наукове спілкування і фаховий обмін між колегами міцнітимуть та розвиватимуться й надалі.

     Ми сподіваємося, що результати конференції, досвід, ідеї стануть запорукою і рушійною силою розвитку України та її регіонів.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова організаційного комітету:

Гребінська С.І.  – к.е.н., директор ВСП «Хмельницького торговельно-економічного фахового коледжу КНТЕУ»;

м.т.- 067-303-95-93 

Член організаційного комітету:

Зуб М.Я. – к.е.н., викладач циклової комісії фінансів, обліку і оподаткування ВСП «Хмельницького торговельно-економічного фахового коледжу КНТЕУ; м.т. – 097-289-48-27.

Матеріали VI всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи»