«Порядок складання товарного звіту»

     Студенти  третього курсу група ТКД-140  спеціальності Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, спеціалізація Товарознавство та комерційна діяльність проходять навчальну практику на торгівельних підприємствах міста: ПП «Славутич-Поділля»  склад-магазин, ТОВ САВ «Дістрибьюшн» магазини «Фокстрот», за індивідуальними договорами на приватних підприємствах.

     Згідно з ОПП фахівці за цією спеціалізацією мають набути вміння  оформляти документацію та вести облік в структурних підрозділах торговельних підприємств.

     Майстром виробничого навчання Кайдановською С.Ф. 21 жовтня 2020 року проведено інструктаж на тему «Порядок складання товарного звіту» з елементами тренінгу. Під час інструктажу студенти мали можливість оформити товарний звіт. Звіт є документом, в якому зазначають відомості про рух товарів та тари на підприємстві протягом звітного періоду. Для здачі звітів в бухгалтерію встановлена певна періодичність. Дотримання такої періодичності є важливий обов’язок персоналу торговельного підприємства.

     Передбачено, що вказаний документ повинен передаватися до бухгалтерії разом з прибутковими та видатковими документами. В сучасній практиці  товарний звіт складають за допомогою електронних засобів.

ІНФОРМАЦІЯ