ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

ВІДБУЛАСЬ ІІІ МІЖНАРОДНА
ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА

інтернет-КОНФЕРЕНЦІЯ

«ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»


     У Хмельницькому торговельно-економічному коледжі  Київського національного торговельно-економічного університету 20.04.2020 р. відбулась Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ», організована цикловою комісією (кафедрою) фінансів, обліку і оподаткування. До участі в конференції долучились педагогічні працівники, стейкхолдери,  здобувачі вищої освіти ХТЕК КНТЕУ.

     Актуальність обраної тематики конференції є підґрунтям для  здійснення комплексного наукового розгляду  проблемних питань з економіки, фінансів, обліку, контролю, аудиту, ана­лізу та оподаткування із залученням науковців, практиків, студентів щодо обміну науковими результатами та дослідницьким досвідом.

  Доповіді учасників конференції буде опубліковано у збірнику тез, які узагальнено за підсумками конференції.

     Усім учасникам науково-практичної конференції бажаємо невичерпного натхнення у науковому пошуку та успішної реалізації нових креативних ідей.