ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

20 КВІТНЯ 2020 РОКУ

ВІДБУДЕТЬСЯ ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

 «ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»

 

     Мета конференції: науковий захід проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду актуальних проблем економіки, фінансів, обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування із залученням зусиль науковців, аспірантів, здобувачів вищої освіти, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом.

Основні напрямки роботи конференції:

1. Економіка та підприємництво;
2. Менеджмент. Маркетинг;
3. Облік і оподаткування;
4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;
5. Фінанси, грошовий обіг та кредит; Банківська справа.
6. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;
7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;
8. Світова економіка та міжнародні відносини;
9. Економічна наука та освіта.

10. Демографія соціальна політика та економіка