«КАДРОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА І СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА»

     19 грудня 2019 року викладачем циклової комісії фінансів, обліку і оподаткування, к.е.н. Зуб М.Я. було проведено відкрите лекційне заняття з дисципліни «Економіка, організація і планування діяльності підприємства» на тему: «Економіка, організація та планування діяльності підприємства». Заняття проводилось із здобувачами вищої освіти ІІІ курсу, групи ДО-13, спеціалізації Діловодство.

     Основною метою інтерактивної лекції на тему: «Кадрова політика підприємства і система управління персоналом підприємства» є – формування у здобувачів вищої освіти системи теоретичних знань щодо змісту кадрової політики підприємства, її видів; навиків створення системи управління персоналом підприємства, яка б забезпечила корисні ефекти, як для організації  в цілому, так і для кожного окремого працівника, зокрема.

     На лекційному занятті здобувачі вищої освіти виконували інтерактивні вправи і завдання, а саме: «доповнити речення», «знайти пару» (з допомогою конструктора інтерактивних вправ «LearningApps»); «естафета»; «ранжування передових професійних навичок завтрашнього дня»; «метаплан розробки кадрової політики та визначення напрямів сучасної системи управління персоналом»; «візуалізація  уявлення поняття «кадрова політика» (методом  «перформансу», як мистецтва, що дуже близьке до життя, дає можливість протиставляти – слова і рухи, раціональне і чуттєве, професійне і непрофесійне, мистецтво та документ). Водночас, було використано науково-теоретичний матеріал, апробований на конференціях, як здобувачів групи ДО-13, так і викладача, та застосовано метод «презентації» і «випереджального навчання».

     Таким чином, використання інтерактивних методів на лекційному занятті під час вивчення дисципліни «Економіка, організація і планування діяльності підприємства» сприяє формуванню професійної, комунікаційної, інформаційної та інших компетенцій здобувачів вищої освіти, підвищенню їх пізнавальної активності, зацікавленості освітнім процесом, розвитку ініціативи, творчого потенціалу особистості студента; створює у майбутніх фахівців підгрунтя на творчу професійну діяльність, на постійний пошук,  попередження стомленості.

191219