«Китай у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.»

Лекція-конференція з дисципліни «Всесвітня історія»

 

     20 травня у групі ТКД-140 було проведено відкриту лекцію-конференцію з інтерактивними елементами «Китай у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.». Викладач – голова циклової комісії суспільних дисциплін, к.і.н., доцент, Матвєєв А.Ю.

     Лекція-конференція – це нестандартний вид навчання, який базується на елементах перевернутого навчання, що сприяє формуванню навиків організації самоосвітньої діяльності здобувачів вищої освіти та розвитку критичного мислення.

     «Перевернене» навчання – це форма активного навчання, яка дозволяє «перевернути» звичний процес навчання таким чином: домашнім завданням для здобувачів вищої освіти є самостійне опрацювання матеріалу (або частини) наступної лекції. Це така педагогічна модель, в якій типова подача лекції та організація домашніх завдань міняються місцями.

     Особлива увага при розробці даного виду заняття звертається на тісну співпрацю викладача із здобувачами вищої освіти.

     Лекція-конференція з інтерактивними елементами на тему «Китай у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.» допоможе здобувачам вищої освіти виробити та удосконалити вміння аналізу історичного та економічного процесів. Головне завдання заняття – викласти й роз’яснити здобувачам вищої освіти хід історичних подій у відповідності до існуючих історичних, політичних та соціально-економічних норм розвитку країн світу, спрямувати до розв’язання проблемних питань, що існують з цього приводу в сучасній науці.

     Мета проведеної лекції-конференції – розкрити особливості політичного і соціально-економічного розвитку Китаю у другій половині ΧΧ – на початку ΧΧΙ ст.

     Напередодні студенти отримали завдання для дослідження проблеми відповідно до плану заняття. Результати дослідження оформлено у вигляді доповідей.

     Відкрите заняття відвідали викладачі коледжу.

image001