ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

«ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»

 

16 КВІТНЯ 2019 РОКУ

ВІДБУЛАСЬ ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА

інтернет-КОНФЕРЕНЦІЯ

 

     «ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»

 

     Мета конференції: науковий захід проводиться з метою здійснення комплексного наукового розгляду актуальних проблем економіки, фінансів, обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування із залученням зусиль науковців, аспірантів, здобувачів вищої освіти, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом.

Основні напрямки роботи конференції:

  1. Економіка та підприємництво;
  2. Менеджмент. Маркетинг;
  3. Облік і оподаткування;
  4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;
  5. Фінанси, грошовий обіг та кредит; Банківська справа.
  6. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;
  7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;
  8. Світова економіка та міжнародні відносини;
  9. Економічна наука та освіта.
  10. Демографія соціальна політика та економіка

 

  

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова організаційного комітету:

Гриценко Ольга Миколаївна – к.е.н., голова циклової комісії фінансів, обліку і оподаткування Хмельницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ; м.т.- 067-771-21-67  

Члени організаційного комітету:

Шмерко Олена Петрівна – к. псих. наук., викладач циклової комісії фінансів, обліку і оподаткування Хмельницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ; м.т. – 067-392-38-38;

Цісар Галина Адольфівна  - викладач циклової комісії фінансів, обліку і оподаткування Хмельницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ; м.т. – 096-823-38-00