«Застосування методу капіталізації доходу для визначення вартості майна»

      Відкрите практичне заняття з елементами інтерактивних технологій  з дисципліни Методи і моделі оцінювання на тему «Застосування методу капіталізації  доходу для визначення вартості майна» проведено зі здобувачами вищої освіти спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Заняття відбулося 12 грудня 2018 року.

      Проблема заняття полягала у формуванні   здатності вирішення завдань визначення вартості в процесі здійснення фахової діяльності шляхом набуття фахових  компетенцій щодо методології та інструментарію застосування методу капіталізації.

     Під час заняття була вирішена наскрізна задача,  при формуванні якої використано практичний матеріал діяльності підприємств сфери оціночної діяльності.