«Освіта і культура Поділля в добу Директорії (грудень 1918-1921 рр.)»

Міністерство освіти і науки України

Хмельницький торговельно-економічний коледж

Київського національного торговельно-економічного університету

Хмельницька обласна і міська організації Національної спілки краєзнавців України

Державний архів Хмельницької області

Обласна громадська організація архівістів та дослідників Поділля та Південно-Східної Волині «Поклик віків»

 

Шановні колеги!

     Хмельницька обласна і міська організація Національної спілки краєзнавців України запрошує Вас взяти участь у науковій історико-краєзнавчій конференції «Освіта і культура Поділля в добу Директорії (грудень 1918-1921 рр.)», присвяченій 100 річчю доби Директорії. Конференція відбудеться 15 листопада 2018 р. на базі Хмельницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ.

 

Організатори:

 • Хмельницька обласна і міська організації Національної спілки краєзнавців України
 • Державний архів Хмельницької області
 • Обласна громадська організація архівістів та дослідників Поділля та Південно-Східної Волині «Поклик віків»
 • Хмельницький торгівельно-економічний коледж КНТЕУ

 

Основні напрямки роботи конференції:

 1. Історіографія проблеми: історія і сучасність.
 2. Матеріали Державного архіву Хмельницької області періоду Української революції 1917-1921 рр.
 3. Освітня політика доби Директорії
 4. Культура і духовність як чинники національного відродження України і краю
 5. Релігійна політика Директорії
 6. Виховання культури підприємництва в навчальних закладах Поділля
 7. Подоляни – учасники подій періоду діяльності Директорії
 8. Символіка та емблематика доби Директорії
 9. Місцеве самоврядування в краї в роки діяльності Директорії
 10. Аграрна політика Директорії та її здійснення на теренах Поділля
 11. Внутрішня і зовнішня політика Директорії
 12. Загальні питання історії, культури, освіти, економіки краю

     Доповіді та публікація. Учасникам конференції необхідно до 15 жовтня 2018 р. надіслати заявку. Тексти у електронному вигляді обсягом до 7 сторінок та квитанцію про сплату організаційного внеску у розмірі 100 грн. необхідно надіслати на електронну адресу Оргкомітету до 01 листопада 2018 р. (mail@htek.km.ua, andrm1971@gmail.com). Матеріали конференції будуть опубліковані у колективному збірнику.

     Робочі мови конференції: українська, польська, англійська.

     Вимоги до доповідей. обсяг – не більше 7 сторінок при форматі А4, орієнтація книжкова;

 •  всі поля – 20 мм;
 •  шрифт – Nimes New Roman, кегель – 14;
 •  міжрядковий інтервал – 1,5;
 •  абзацний відступ – 1,25 см;
 •  вирівнювання по ширині сторінки;
 •  стаття повинна містити анотації та ключові слова українською та англійською мовами, переклад назви статті на англійську мову; обсяг анотації – мінімум 5 речень, кількість ключових слів – мінімум 5 слів;
 •  список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку їх згадування відповідно і оформлюється згідно положень;
 •  таблиці, схеми, діаграми та рисунки оформлюються згідно вимог. Нумерацію таблиць вказувати праворуч курсивним накресленням;
 •  структура доповідей: по центру – напрямок конференції (курсивом), прізвище та ініціали автора – справа напівжирними літерами. Нижче – назва установи. Через інтервал – назва доповіді великими літерами (по центру, напівжирним). Через інтервал – переклад англійською мовою. Через інтервал – анотації. Через інтервал – текст. Через інтервал – список використаних джерел (по центру, напівжирним);
 •  доповіді не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути відредаговані;
 •  відповідальність за висвітлений матеріал несуть автори доповідей.

     Організаційний комітет. З питань проведення конференції звертатися в Оргкомітет за адресою:

29016, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька,114, центральний корпус

     Контактні телефони: (067)349 63 53 Матвєєв Андрій Юрійович