«Забезпечення фінансової стійкості банку»

     18.05.02018 р. в групі БО – 34 відбулося відкрите заняття семінар - тренінг на тему: «Забезпечення фінансової стійкості банку» з дисципліни «Банківські операції». Присутні директор коледжу Трішкіна Н.І. та члени циклової комісії бухгалтерського обліку, фінансів і кредиту.

     Семінар - тренінг на тему: «Забезпечення фінансової стійкості банку», проводився, як тренінг «Визнач лідера», методом міні - дослідження та з використанням інтерактивних вправ «Знайди пару», «Склади пазли».

     Мета семінару – тренінгу поглибити, узагальнити, привести в єдину систему знання отримані на аудиторних заняттях та під час самостійної роботи студентів по забезпеченню фінансової стійкості банку. Це одна з основних тем зміст якої розкривається через питання визначення фінансового стану та результатів діяльності банку, доцільності та перспектив подальшої його діяльності.

     Дана тема є актуальною тому, що вміння оцінювати фінансову стійкість банку за різними показниками, забезпечувати раціональне використання його ресурсів, враховувати фактори впливу на ефективність проведення банками операції; вишукувати резерви зміцнення фінансової стійкості банку впливає на репутацію банку.

 IMG3279180518