« І КОЖЕН ФІНІШ – ЦЕ ПО СУТІ СТАРТ…»

Виробнича практика здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності 071 Облік і оподаткування є складовою частиною освітнього процесу і здійснюється з метою закріплення теоретичних знань, ознайомлення з майбутньою професією, набуття досвіду самостійної роботи та виробничих навиків і вміння приймати самостійно рішення в реальних виробничих умовах. Фінальним акордом у виробничій практиці є представлення результатів її проходження під час захисту звітів, який відбувся 24 травня 2023 року, групою ОА-7, ОПП Облік і оподаткування, керівник практики к.е.н., викладач циклової комісії фінансів, обліку і оподаткування Ольга Миколаївна Гриценко. Здобувачі освіти у повному обсязі виконали програму практики та успішно захистили звіти, показавши достатній рівень знань теоретичного матеріалу та практичні навички за фахом. Досвід отриманий під час проходження практики на підприємстві є хорошим стартом для подальшого розвитку навичок сфері з обліку і оподаткування.

522

3475879228219073126303113701617655791036564n

34724805814179133657001821780845547681794009n

 347395615130711023351617245050471617828595n