Клуб «Математик»

Керівник клубу  - Очеретна Інна Павлівна

Метою роботи клубу «Математик» є забезпечення умов для самореалізації особистості студентів, надання допомоги в оволодінні чинними і актуальними методами добування знань, формування соціальної активності, культури розумової діяльності, розвиток ерудиції, логіки, творчих здібностей; навчання зібраності, вміння приймати рішення в критичних ситуаціях, прищеплення інтересу до математики та її застосувань.

         Основні завдання клубу:

  • підвищення рівня якості знань, розширення світогляду в області математики;
  • стимулювання пізнавальної активності студентів;
  • прищеплення навичок дослідницького характеру;
  • виховання культури мислення і культури розумової діяльності;
  • формування навичок роботи в команді, виховання культури спілкування;
  • розвиток ініціативності, виховання вольових якостей.

План роботи гуртка Математик