Клуб «Сучасне діловодство»

Керівник – Комарова О.В.

Мета роботи клубу:   підготовка національно свідомих, ідейних громадян; формування у здобувачів вищої освіти необхідних знань про сутність, структуру, функції і класифікацію документів, які складають основу документної комунікації; вироблення вмінь опрацювання та використання документів з метою задоволення інформаційних потреб органів управління підприємств, організацій, фірм та установ. 

Основні завдання:

  1. Виховувати здобувачів вищої освіти високоосвіченими людьми.
  2. Розвивати широкий кругозір і культурно-інтелектуальну ерудицію.
  3. Сприяти становленню чіткої громадянської позиції, прагнення до самоосвіти, саморозвитку і самовдосконалення.
  4. Формувати національну свідомість, моральну бездоганність.
  5. Організовувати роботу з документами.

План РОБОТИ клубу «Сучасне діловодство»