Гурток «Хімік»

Керівник - Масло Л.М

Мета роботи: Роль хімії у житті людини досить велика, її важко переоцінити, так як хімія одна з наук про природу, яка вивчає молекулярно- атомні перетворення речовин, тобто, при яких молекули одних речовин руйнуються, а на їх місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями. Сучасний прогрес неможливий без хімії! Хіміки відповідають за раціональне використання сировини, її комплексну переробку, ліквідацію відходів, багато з яких завдають непоправної шкоди довкіллю та здоров'ю людини

Завдання: оволодіння знаннями з хімії, основ експериментальної та науково-дослідницької діяльності;  ознайомлення з процесами, що відбуваються у речовинах, фізичними та хімічними процесами та законами, які покладено в основу хімії; формування системного мислення, стійкого інтересу до хімії як наукової галузі, прагнення до нових знань, пошукової, дослідницької та експериментальної діяльності.

План роботи гуртка Хімік