Гурток «Економіст»

Керівник гуртка: к.е.н. Зуб М.Я.

Метою гуртка «Економіст» є – розширення і поглиблення у студентів-учасників гуртка системи фундаментальних знань про економічне життя суспільства, економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем; залучення студентів до пошукової діяльності, до проблематики, яка виходить за межі навчального плану економічних дисциплін «Економіка підприємств різних типів», «Економічна теорія», «Планування та організація виробничої діяльності підприємства», «Макроекономіка», «Економіка торгівлі», «Економіка підприємства»; розвиток пізнавальних інтересів і творчих здібностей, розширення кругозору та ерудиції.

Завдання роботи гуртка «Економіст»:

– формувати мотивацію студентів до вивчення економічних дисциплін;

– викликати у студентів інтерес до розуміння економічних  категорій, законів, причинно-наслідкових та функціональних зв’язків, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем;

– актуалізувати дослідження та обговорення зі студентами проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств, установ, організацій;

– залучати студентів до участі в конкурсах, вікторинах, форумах, круглих столах, конференціях,  інших науково-практичних заходах ХТЕК КНТЕУ.

План роботи предметного гуртка „ЕКОНОМІСТ”