Положення про переведення студентів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

 

Затверджено педагогічною

радою ХТЕК КНТЕУ  від  21.06.2016 р.                              

протокол № 17

Введено в дію Наказом директора

від  21.06.2016 р.   №.225/3

 

ПОЛОЖЕННЯ

про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

у Хмельницькому торговельно-економічному коледжі

Київського національного торговельно-економічного університету

 

 

Хмельницький 2016

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Дане положення регулює переведення осіб, які навчаються у Хмельницькому торговельно-економічному коледжі Київського національного торговельно-економічного університету (далі – ХТЕК КНТЕУ) на договірній основі з оплатою за рахунок коштів підприємств, організацій, установ. Фізичних та юридичних осіб (далі – контрактна форма навчання), на навчання, яке фінансується з державного бюджету (далі – державна форма навчання).

1.2. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України; Законів України: «Про освіту»; «Про вищу освіту»; «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»; «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових соціальних гарантій окремим категоріям громадян» від 29.10.2014 № 835/2014; Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» від 20.08.2014 № 413; Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15.07.1996 № 245, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 7 серпня 1996 р. за № 427/1452; листа Міністерства освіти і науки України «Про переведення на вакантні місця державного замовлення» від 21.01.2010 № 1/9-21; Статуту Київського національного торговельно-економічного університету та Положення про Хмельницький торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету.

  1. УМОВИ ПЕРЕВЕДЕННЯ

2.1. Переведення студентів з контрактної форми навчання на державну здійснюється на конкурсній основі в межах ліцензованого обсягу підготовки зі спеціальності за умови наявності вакантних або додаткових держбюджетних місць.

2.2. Вакантні місця державного замовлення з’являються в результаті відрахування з коледжу студента, який навчався за рахунок коштів державного бюджету, або переведення його на іншу форму навчання (заочну, дистанційну), або до іншого вищого навчального закладу, а також у разі виділення Міністерством освіти і науки України додаткового державного місця, у інших випадках.

2.3. Переведення студентів з контрактної форми навчання на державну здійснюється в межах одного курсу та однієї спеціальності.

За виняткових умов і з дозволу Міністерства освіти і науки України можливе переведення з контрактної форми навчання на державну студентів інших курсів.

2.4. При переведенні з контрактної форми навчання на державну враховуються пільги, передбачені законодавством України для студентів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, інвалідів 1 або 2 груп, малозабезпечених і багатодітних сімей та інше.

  1. ПЕРЕВЕДЕННЯ ПОЗА КОНКУРСОМ
  • Право на переведення поза конкурсом на навчання за кошти державного бюджету шляхом перерозподілу наявних обсягів державного замовлення мають діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення (далі – діти учасників бойових дій).

3.2. Перелік документів, які необхідно подати дітям учасників бойових дій для переведення їх на навчання за кошти державного бюджету:

- заява про переведення на навчання за кошти державного бюджету;

- копія посвідчення учасника бойових дій – одного з батьків дитини учасника бойових дій;

- копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413;

- копія паспорта особи, на ім’я якої видане посвідчення учасника бойових дій;

- копія паспорта дитини учасника бойових дій;

- копія свідоцтва про народження дитини учасника бойових дій.

3.3. У разі відсутності вільних вакантних місць державного замовлення за відповідним напрямом (спеціальністю) переведення дитини учасника бойових дій здійснюється з дозволу Міністерства освіти і науки України на підставі подання ХТЕК КНТЕУ шляхом перерозподілу вакантних бюджетних місць з іншого напряму підготовки (спеціальності) відповідного року.

  1. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

4.1. Про наявність вакантного місця за державним замовленням на певному курсі і спеціальності зав. відділенням повідомляє студентів, також на Дошці оголошення розміщується відповідна інформація і на сайті коледжу.

4.2. Студенти, які навчаються на контрактній формі і бажають навчатися за кошти державного бюджету, повинні в десятиденний термін (з урахуванням вихідних днів і святкових) з моменту виходу повідомлення повинні подати зав. відділенню документи:

- заява на ім’я директора коледжу;

- копія залікової книжки, завірена зав. відділенням;

- довідку про доходи всіх повнолітніх членів сім`ї;

- інші документи, які надають переважне право при переведенні.

4.3. Після закінчення терміну, встановленого для подачі документів, зав. відділенням формує рейтинг успішності студентів контрактної форми навчання, які подали заяви щодо переводу їх на бюджетну форму навчання.

4.4. На основі рейтингу успішності студентів та з урахуванням рекомендацій органів студентського самоврядування (зборів групи), зав. відділення готує службове подання про переведення на державну форму навчання студента, який має найвищий рейтинг успішності, разом з іншими документами подає на розгляд комісії щодо переведення з контрактної форми навчання на вакантне місце державного замовлення.

4.5. Комісія на протязі трьох робочих днів розглядає подані документи.

  1. РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТІВ КОМІСІЄЮ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ

 

5.1. Рішення про переведення осіб з контрактної форми навчання на бюджетне приймається Комісією.

5.2. До складу комісії входять: заступник директора з навчальної роботи, який є головою комісією, інспектор відділу кадрів, юрисконсульт, зав. відділенням, головний бухгалтер, представники органів студентського самоврядування відділень, студенти яких переводяться.

5.3. Рішення про переведення студентів з контрактної форми навчання на державну приймається шляхом відкритого голосування всіх членів комісії.

5.4. Засідання комісії оформлюється протоколом, який підписують всі члени Комісії.

  1. ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕННЯ КОМІСІЇ ТА ВИДАННЯ НАКАЗУ

6.1. На черговому засіданні педагогічної ради зав. відділенням знайомить присутніх з рішенням Комісії щодо переведення студента з контрактної форми навчання на бюджетну і просить затвердити рішення Комісії.

6.2. На підставі затвердженого рішення комісії директор коледжу видає наказ про переведення студентів з контрактної форми навчання на вакантні місця державного замовлення.