Найдук Галина Іванівна

Заступник директора з навчальної роботи


Найдук Галина Іванівна

заступник директора з навчальної роботи

 
В Хмельницькому торговельно-економічному коледжі КНТЕУ працює з 1983 року на посаді викладача, з 1998 року – завідувачем технологічного відділення, а з 2000 року по теперішній час– заступником директора з навчальної роботи.

Найдук Галина Іванівна закінчила Донецький інститут радянської торгівлі у 1981 році за спеціальністю: «Технологія і організація громадського харчування» та здобула кваліфікацію інженер – технолог та Тернопільську академію народного господарства у 2004 році за спеціальністю: «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію магістр з менеджменту організацій.

Галина Іванівна являється високо досвідченим викладачем та адміністратором, свої головні зусилля зосереджує на вихованні всебічно розвинутих, національно свідомих, морально стійких висококваліфікованих фахівців для підприємств ресторанного господарства.

Як заступник директора з навчальної роботи вміло організовує навчально-виховний процес, постійно контролює роботу завідувачів відділеннями, голів циклових комісій, завідувачів кабінетами, викладачів.

За її ініціативою була підготовлена та надрукована збірка Положень навчально-виховної роботи Хмельницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ.

Галина Іванівна керує Методичної, Адміністративною радами коледжу,   Організаційно-методичною комісією з контролю за навчально-виховним процесом, методичною роботою викладачів і майстрів виробничого навчання,  надає допомогу викладачам коледжу в формуванні духовності, культури, суспільно-значущих якостей особистості громадянина України.

Вона створює умови для здорового мікроклімату в навчальних групах, на відділеннях, в коледжі, не допускає створення мікрогруп малоактивних і пасивних студентів, залучає студентів до участі в культурно-спортивних заходах, що сприяє формуванню загальнолюдських цінностей.

Як педагог Найдук Г.І. запроваджує  в навчальний процес новітні технології: проблемні лекції, семінари, ситуативно-рейтингові ігри, бінарні заняття. Використовує елементи модульно-рейтингового навчання. Надає методичну допомогу молодим викладачам коледжу в становленні їх як фахівців і педагогів.


За плідну працю Найдук Г.І. нагороджена:
  • Почесною Грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації нагородити (жовтень 2013 р.);
  • Нагрудним знаком „Відмінник освіти України” (2004 р.),
  • Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2004 р.),
  • Почесною грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації управління освіти і науки (2004 р.).

Як фахівець постійно працює над удосконаленням своїх професійних знань, вмінь, вивчаючи вітчизняний та зарубіжний досвід з питань впровадження прогресивних форм організації виробництва кулінарної продукції і обслуговування споживачів в сфері ресторанного господарства.

Викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «викладач-методист».

Сімейний стан: заміжня, має сина та доньку.