Спеціальність Діловодство

Фінансового відділення

Галузь знань 0201 Культура

Спеціальність: 5.02010501 Діловодство

Кваліфікація: молодший спеціаліст з  діловодства

Термін навчання 3 роки на на основі базової середньої загальної освіти

 

Характеристика спеціальності: підготовка фахівців за спеціальністю „Діловодство” здійснюється для забезпечення документаційного та організаційного обслуговування управлінської діяльності на підприємствах та установах виробничої та невиробничої сфери.

 Майбутній фахівець підготовлений для роботи за такими видами економічної діяльності: діяльність у сфері інформаційної роботи, роботи з базами даних, реклама, підбір та забезпечення персоналом; державне управління: допоміжна діяльність у сфері державного управління; колективні, громадські та особливі послуги: діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури і спорту, культури, архівів, окремих галузях економіки.

Молодший спеціаліст з діловодства здатний займати посади:

- інспектор відділу кадрів;

- фахівець з найму робочої сили;

- інспектор з контролю за виконанням доручень;

- керуючий справами виконавчого комітету;

- референт;

- секретар;

- секретар суду;

- інспектор з обліку та бронювання військовозобов‘язаних;

- інспектор з обліку та розподілу житлової площі та інше.
      

 Випускник за спеціальністю 5.02010501 Діловодство має володіти теоретичними основами та практичними вміннямидокументаційної та бездокументаційноїорганізації управлінської діяльності установ та підприємств; здійснення оперативного регулювання ходу діловодства; прийняття самостійного управлінського рішення; організація роботи з кадрами; управління соціальними процесами в установі та на підприємстві і т.п.

Майбутні молодші спеціалісти з діловодства мають вміти використовувати у професійній діяльності нормативно-правові матеріали, основне програмне забезпечення, нові інформаційні технології, сучасні комунікаційні системи зв'язку та інше.