ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ВІД СТЕЙКХОЛДЕРА

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ВІД СТЕЙКХОЛДЕРА –

ВИЇЗНЕ ЛЕКЦІЙНЕ ЗАНЯТТЯ - ЕКСКУРСІЯ

     Залучення стейкхолдерів, практиків, провідних фахівців до освітнього процесу у ВСП «ХТЕФК ДТЕУ»  відіграє значну роль у якісній підготовці фахових молодших бакалаврів і є однією з важливих умов реалізації цілей та програмних результатів освітньо - професійних програм.

     24.11.2022 р. відбулося виїзне спільне лекційне заняття-екскурсія з дисципліни «Оціночна діяльність» для студентів ІІІ курсу, групи ОМ-23,  ОПП «Оціночна діяльність»,  під керівництвом викладача викладача вищої категорії, викладача-методиста Галини Цісар зі стейкхолдером, оцінювачем, директором ПП «КОНСАЛТІНГ СЕРВІС», Іриною Забєліною та за участі голови циклової комісії Фінансів, обліку та оподаткування, к.е.н. Ольги Гриценко, викладача фінансово-облікових дисциплін  Ілони Тарасенко.

     Ірина Забєліна акцентувала увагу студентів на практичних аспектах оцінки об’єктів власності,  розвитку оціночної діяльності та її перспективних напрямах в Україні, а також навела цікаві практичні приклади роботи оцінювачів. Студенти жваво брали участь в обговоренні питань, які стосувалися обґрунтування методичних підходів та визначення бази оцінки.

     Досвід стейкхолдерів є дуже корисний та цінний для майбутніх фахівців

241122 viber20221124150001504