ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ ГРУПИ ТКД-145

На завершальному етапі виробнича практика студентів групи ТКД-145 спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітньої програми «Товарознавство та комерційна діяльність».

Метою виробничої практики є ознайомлення студентів–практикантів безпосередньо на підприємствах з повним торгово-технологічним процесом, відпрацювання вмінь і навичок із робітничої професії та спеціальності, закріплення знань, отриманих при вивчення певного циклу теоретичних дисциплін і придбання первинного практичного досвіду.

В дистанційному режимі студенти отримують консультації від керівників практики.

Виробнича практика – це важливий етап професійного зростання і студенти групи ТКД-145 відповідально виконують всі завдання практики.