Навчальна практика

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ФІНАНСИ І КРЕДИТ» ОПС «ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР»

     Незважаючи на складний воєнний час, освітній процес у ВСП «ХТЕФК ДТЕУ» відбувається за графіком. У групі ФК-43 відбулась навчальна практика, яка проходила в дистанційні формі. Здобувачі освіти за ОПП «Фінанси і кредит» поринули в практичне пізнання закономірностей професійної діяльності, на підставі проведеного аналізу баз практики узагальнили свої результати у звітах з практики та успішно вийшли усі на захист.  Навчальна практика спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, вдосконалення практичних навичок і умінь в роботі за обраною спеціальністю і є заключною частиною другого навчального семестру першого року навчання.

23