Гурток «Юний фізик»

Керівник гуртка: С.А. Нарольська

Мета: формування цілісного уявлення про світ, заснованого на придбаних знаннях, уміннях, навичках і способах практичної діяльності. Придбання досвіду індивідуальної та колективної діяльності при проведенні дослідницьких робіт. Підготовка до здійснення усвідомленого вибору професійної орієнтації.

Завдання:

  1. Освітні: прияти самореалізації гуртківців у вивченні конкретних тем фізики, розвивати і підтримувати пізнавальний інтерес до вивчення фізики як науки, ознайомити студентів з останніми досягненнями науки і техніки, навчити вирішувати завдання нестандартними методами, розвиток пізнавальних інтересів при виконанні експериментальних досліджень з використанням інформаційних технологій.
  2. Виховні: виховання переконаності у можливості пізнання законів природи, в необхідності розумного використання досягнень науки і технік, виховання поваги до творців науки і техніки, стосуються фізики як до елюенту загальнолюдської культури.
  3. Розвиваючі: розвиток умінь і навичок студентів самостійно працювати з науково-популярною літературою, умінь практично застосовувати фізичні знання в житті, розвиток творчих здібностей, формування в студентів активності і самостійності, ініціативи. Підвищення культури спілкування і поведінки.

     Проблема : «Формування у студентів самоосвітньої під час науково-дослідницької роботи з фізик. Забезпечення готовності майбутніх спеціалістів до включення в практичний процес передачі знань найкращого, що нагромаджено суспільством»

План роботи гуртка Юний фізик