Шабікова Тетяна Степанівна
викладач
Шабікова Тетяна Степанівна працює в Хмельницькому торговельно-економічному коледжі КНТЕУ з 1999 року після закінчення Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти, українська мова і література та англійська мова і література ”, на посаді викладача іноземної мови працює з 1999 року.
З 2009 року виконує обов’язки голови циклової комісії діловодства та філологічних дисциплін. Як голова циклової комісії Шабікова Т. С. надає методичну допомогу молодим викладачам. За період роботи показала себе як відповідальний, творчий, енергійний працівник. В 2013 році Шабікова Т. С. була атестована на кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». В 2016 році була атестована на кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії, методист»
У 2014 році проходила підвищення кваліфікації в Міжгалузевому інституті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів з курсу «Методика викладання дисциплін у вищій школі», а також пройшла стажування у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії, на кафедрі іноземної мови.
Як фахівець Шабікова Т. С. постійно працює над удосконаленням методики проведення занять з іноземної мови, впроваджує інтерактивні методи навчання, відвідує заняття викладачів і циклової комісії, і коледжу зокрема в процесі викладання предмету запроваджуються методи ситуативно-рольових ігор, проекту, кейс-стаді, ділової гри, дидактичні вправи.
Вона щорічно бере активну участь у школі педагогічної майстерності та науково-методичних семінарах та конференціях коледжу.
Протягом останніх років є куратором академічних груп на товарознавчому відділенні. Багато уваги приділяє організації тісної співпраці викладача і студентського колективу, роботі з батьками.