Зуб Марія Ярославівна
викладач циклової комісії (кафедри) фінансів, обліку і оподаткування
Зуб Марія Ярославівна - кандидат економічних наук, викладач вищої кваліфікаційної категорії, «викладач-методист».
Освіта та практичний досвід:

У 1983 році закінчила з відзнакою Самбірський технікум механізації обліку за спеціальністю «Механізація обліку і обчислювальних робіт», присвоєно кваліфікацію «техніка по механізації обліку».

Впродовж 1983-1988 рр. навчалася у Львівському ордена Леніна університеті ім. І. Франко і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Організація механізованої обробки економічної інформації», присвоєно кваліфікацію «інженер-економіст».

У 2005 році закінчила з відзнакою Тернопільську академію народного господарства, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Державна служба» та здобула кваліфікацію магістра з державної служби.

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Організаційно-економічний механізм регулювання і розвитку ринку праці за умов євроінтеграції», присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук із спеціальності «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».

Наукова діяльність за темою докторської дисертації спрямована на формування інфраструктури систем інноваційного розвитку регіонального ринку праці за умов євроінтеграції.

Автор 65 наукових публікацій у різних виданнях.

Працює у ХТЕК КНТЕУ:

З 2001 р. на посаді викладача

Викладає дисципліни: «Економіка підприємства різних типів», «Економіка, планування та організація діяльності підприємства», «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Політична економія», Економіка. Макроекономіка (спецкурс), Економіка торгівлі

Наукові інтереси: Інфраструктура глобального, національного та регіонального ринку праці. Молодіжна зайнятість, штучний інтелект, автоматизація, роботизація