Шмерко Олена Петрівна
викладач
Шмерко Олена Петрівна, викладач.
Дата народження 08.06.1973
Освіта та практичний досвід:
Шмерко Олена Петрівна працює в коледжі з 1994 року. У період з 1994 р. по 2006 р. працювала на посаді майстра виробничого навчання, 2006 р. по даний час на посаді викладача. Протягом цього часу вона зарекомендувала себе як працьовитий, ініціативний викладач, творчий, знаючий фахівець, люблячий свою професію. Олена Петрівна користується повагою серед студентів та колег по коледжу.
У 1994 році закінчила Хмельницький комерційний технікум за спеціальністю «Комерційна діяльність». В 2001 році закінчила Технологічний університет Поділля за спеціальністю «Менеджмент організацій» і здобула кваліфікацію спеціаліст менеджер - економіст.
В 2003 році закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Фінанси» (магістр з фінансів).
В 2010 році закінчила Хмельницький інститут соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію психолога.
Характерними ознаками педагогічної діяльності Шмерко О.П. є творчий підхід і пошук нових, більш ефективних форм та методів навчання, розробка оригінальних засобів і методів виховання та навчання, використання нових форм організації педагогічного процесу.
Курси підвищення кваліфікації:
з 19.11.1996 р. по 06.12.1996 р. при Донецькому державному комерційному інституті (методика вдосконалення знань і професійної майстерності).
з 27.05.2002 р. по 21.06.2002 р. при Науково-методичному центрі професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації педагогічних працівників Хмельницької області.
з 23.02.2009 р. по 28.02.2009 р. Полтавський університет споживчої кооперації України, Сучасні інтерактивні методи навчання.
з 30.01.2017 р. по 10.02.2017 р. Полтавський університет споживчої кооперації України, Методика викладання дисциплін у вищій школі.
Викладає дисципліни:
Олена Петрівна викладає дисципліни «Банківські операції», «Фінанси», «Психологія».
Науково-дослідна робота:
24 жовтня 2014 р. захистила дисертацію у спецраді К 26.055.04 Київського національного торговельно-економічного університету на тему: «Психологічні особливості формування професійної компетентності студентів коледжів торговельно-економічного профілю», на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальність 19.00.10 – «Організаційна психологія; економічна психологія».
Займається науковими дослідженнями, опубліковано понад 30 наукових праць, з них 15 статей у фахових виданнях, 5 статті у збірниках наукових праць та 10 тез доповідей, приймала участь у роботі 3 міжнародних конференціях.