Клуб «Психологія успіху»

Керівник - Венгер О.П.

Мета діяльності гуртка – одержати досвід пізнання самого себе, розуміння інших людей, механізмів і законів, що впливають на людські стосунки; сформувати навички конструктивної, толерантної взаємодії з оточуючими; краще усвідомити права й свободи інших людей.

Основні завдання гуртка:

  1. Формувати психологічну грамотність та культуру студентів;
  2. розвивати у студентів практичні навички щодо розв’язання конфліктів;
  3. розвивати уміння керувати емоціями і почуттями, налагодження конструктивної взаємодії у мікросоціумі на засадах особистої моральності;
  4. стимулювати стійкий інтерес студентів до пізнання себе як особистості, як повноцінного члена суспільства;
  5. сприяти успішному професійному самовизначенню та самореалізації особистості.

План роботи гуртка Психологія успіху