Кваліфікаційний екзамен

Кваліфікаційний екзамен зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

     23 червня 2022 р. здобувачі освіти групи ТКД-145 успішно здали Кваліфікаційний екзамен. У своїх відповідях здобувачі освіти виявили вміння застосовувати теоретичні знання, практичні навичками підприємництва в галузі торгівлі, сформовані фахові компетентності щодо визначення якості товарів, вміння здійснювати торговельно-технологічні процеси на підприємствах з дотриманням правил обслуговування споживачів, ведення біржових торгів, аналізу економічних показників.

image001

image002