«Технологічна практика»

     «Технологічна практика» є закріплення теоретичних знань з циклу спеціальних дисциплін, здобуття навичок з організації виробництва і управління виробничим процесом на підприємствах ресторанного господарства, ознайомлення з виробництвом харчових продуктів, приготування страв складного приготування.
     Завданнями вивчення дисципліни «Технологічна практика» є придбання професійних умінь і навичок із спеціальності у поєднанні з закріпленням, розширенням і систематизацією одержаних у вищому навчальному закладі знань на основі вивчення ринкової економіки, наукової організації праці і управління конкретного підприємства, закладу, установи, організації, придбання практичного досвіду, розвиток професійного мислення, прищеплення умінь організаторської діяльності в умовах трудового колективу.
     З 26 квітня по 21 травня 2021 року технологічну практику під керівництвом викладача циклової комісії харчових технологій та готельно-ресторанного бізнесу Ольги Володимирівни Янюк проходила група ТХ-123.
     Підприємства-бази практики – мереже кафе-піцерія «Мрія» (наставник – бренд-шеф Олександр Матвійович Междугорний); «Ресторація на Площі» (наставник – завідувачка виробництвом Людмила Петрівна Бубенцова); ресторан «Жовтневий»(наставник – директор Людмила Петрівна Сікора); кафе «Театральне» (наставник – директор Людмила Григорівна Вишневська).
     Під час практики студенти-практиканти повністю виконали завдання, які передбачені програмою практики; дотримувались правил внутрішнього трудового розпорядку бази практики; несли відповідальність за виконану роботу та її результати на рівні із штатними працівниками; вели облік виконаної роботи у звіті та своєчасно звітували про підсумки проходження практики.
     Підсумковий контроль – залік, на якому студенти готували страви: холодна закуска, перша страва, друга гаряча страва з риби або м’яса із складним гарніром, десерт(згідно екзаменаційного білету). Комісія у складі заступника із навчальної роботи Тетяни Василівни Краснопери та заступника з навчально-виробничої практики Світлани Василівни Гуменюк відмітила, що студенти продемонстрували згідно програми практики загальні компетентності, фахові компетентності та програмні результати навчання.
1893286514799089166151484637559607212713023n