Проходження технологічної практики

     Проходження технологічної практики - невід’ємна частина процесу підготовки фахівців до майбутньої трудової діяльності, а саме спеціальності 181 Харчові технології. Порядок проходження практики студентами ВСП «ХТЕФК КНТЕУ» має свої особливості, пов’язані як з організаційними моментами, так і з вірною послідовністю приготування страв.
Головною метою технологічної практики - поглибити та закріпити теоретичні знання студентів зі спеціальних дисциплін, оволодіти практичними вміннями та навичками кваліфікації молодшого спеціаліста. Під час проходження технологічної практики у студентів формуються навички та вміння з професії за обраною спеціальністю.
     Дистанційне навчання в умовах пандемії вимагає затосування нових цифрових інструментів у взаємодії викладачів із студентами. Так, 26 квітня, в групі ТХ-123 розпочалася технологічна практика під керівництвом викладача циклової комісії харчових технологій та готельно-ресторанного бізнесу Янюк Ольги Володимирівни. Практика відбувається у онлайн-режимі на платформі G Suite for Education із використанням додатку Google Meet. Крім практичного завдання, а саме приготування страв згідно навчальної програми, студенти виконують завдання на освітньому проєкті naurok.com.ua, освітній соціальній мережі vseosvita.ua та LearningApps.org - сервіс для підтримки процесів навчання та викладання за допомогою невеликих інтерактивних модулів.
1802950614657952813598451948449237321040849n
1807201724657952280265173896320331083245567n