Дистанційний підсумковий семестровий контроль

     Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників освітнього процесу. Відповідно до наказу директора ХТЕК КНТЕУ підсумковий семестровий контроль для здобувачів вищої освіти проводився дистанційно (у синхронному режимі) із забезпеченням надійної автентифікації. 28.05.2020 р. відбувся письмовий екзамен з дисципліни «Аудит», у здобувачів освіти за першим бакалаврським рівнем зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за допомогою платформи Google Meet. Враховуючи технічні можливості студентів та забезпечуючи їхню автентифікацію, усі здобувачі освіти успішно склали цей іспит. Ще один виклик сьогодення пройдено.

1008483379477384723147643461770827718983680n