Наукова історико-краєзнавча конференція «Поділля в добу непу (1921-1928 рр.)»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Шановні колеги!

      Запрошуємо Вас до участі у науковій історико-краєзнавчій конференції «Поділля в добу непу (1921-1928 рр.)», яка відбудеться 9 квітня 2020 р. на базі Хмельницького торговельно-економічного коледжу КНТЕУ.

Основні напрямки роботи конференції:

  1. Історіографія проблеми: історія і сучасність.
  2. Події періоду непу в документах і матеріалах державного архівного фонду України.
  3. Політичне становище Поділля в добу непу:

3.1. Особливості радянського будівництва в регіоні в 1920-х рр.

3.2. Адміністративно-територіальна реформа 1923-1925 рр.: причини, перебіг, результати та уроки для сьогодення.

3.3. Причини та наслідки ліквідація багатопартійності.

  1. Повстанський рух і антирадянське підпілля на Поділлі в 1921-1928 рр.
  2. Соціально-економічні процеси на Поділлі в 1921-1928 рр.:

5.1. Перетворення в аграрному секторі.

5.2. Практика реалізації податкової політики радянської влади в краї в роки непу.

5.3. Голод 1921-1923 та 1925 рр. на Поділлі: причини і наслідки.

5.4. Промисловість, підприємництво та соціальна сфера в 1921-1928 рр.

  1. Гуманітарна сфера на Поділлі в роки непу:

6.1. Неп і політика українізації.

6.2. Культура, освіта і духовність як чинники національного відродження України і краю.

6.3. Політика радянської влади щодо релігії на Поділлі.

  1. Прикордонне Поділля в 1921-1928 рр.
  2. Загальні питання історії, культури, освіти, економіки краю.