НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА – ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ХТЕК КНТЕУ

     Навчальна практика – частина освітнього процесу, під час якої студенти набувають реальної обізнаності щодо втілення тих знань, які вони одержали протягом вивчення дисципліни. Завданням навчальної практики є ознайомлення з практичною діяльністю та отримання первинних фахових компетенцій і проводиться у формі залучення здобувачів освіти до виконання відповідних завдань за обраною спеціальністю на базах практики.

     Саме таку практику проходили студенти ХТЕК КНТЕУ групи ОА-4 за освітньо-професійною програмою «Бухгалтерський облік», керівник – к.е.н., голова циклової комісії фінансів, обліку і оподаткування О.М. Гриценко. Під час проходження практики, студенти під керівництвом досвідчених фахівців-практиків набули практичного досвіду роботи у бухгалтерії підприємств та установ різної організаційно-правової форми власності.  

IMG026e226cdc4471b8187561bd1293184fV

IMG5d2ebdb39d7ee5eac1b5725e052d32bfV